Trivsel & livskvalitet

Trivsel og livskvalitet

I de seneste år har der været stor opmærksomhed på menneskers trivsel både i privatsfæren og navnlig på arbejdspladsen. Man er i stigende grad blevet klar over, at medarbejdere som trives og føler, at de bliver taget alvorligt, er til fordel for både virksomheden og de ansatte.

Det samme gælder i familien. Trivsel er blevet et vigtigt tema for at noget kan lykkes og blive en succes.

 

Man kan sige at fokus i dag ikke kun er handler om den enkeltes ansvar for at jeg har det godt, men at det ligesåvel er en opgave for de fælleskaber vi indgår i, og som både gavner den enkeltes mulighed for at udvikle og skabe kreativitet og resourcer, ikke kun for sig selv, men også for sin familie og virksomhed.

Manglende trivsel

Effekten af manglende trivsel vil netop ofte være produktionsnedgang, utilfredshed med sig selv og andre. Her kan det være væsentligt at gå ind og se sin egen rolle i et større perspektiv: Er jeg havnet det rigtige sted? Hvad ville der ske, hvis jeg tog mit liv alvorligt? Hvad er mine ønsker og mål?- og hvorledes passer de sammen med dem jeg lever og arbejder sammen med?

 

I sådanne situationer vil vi kunne gå ind og tilbyde råd og vejledning til den enkelte, til en virksomheds ansatte. Både gennem kurser, individuelle samtaler og coaching til medarbejdere og ledelse kan vi være med til at finde nye veje, i en fælles søgen efter trivsel, kreativitet og ressourcebetonet tilgang til dit eller jeres liv!