Hvem er jeg

JØRN CALLESEN


Jeg hedder Jørn Callesen, far til fire, og med en ret omfattende karriere som psykolog bag mig.


Tilgangen har været præget af den opfattelse, at for at forstå et områdes vanskeligheder, må man også have prøvet det. Derfor har jeg prøvet meget og været i mange forskellige jobsituationer.


Jeg er Psykolog fra Århus Universitet i 1986, men allerede i 1984 arbejdede jeg med mennesker med psykiske lidelser, som specialundervisning under aftenskoleloven. Her underviste jeg i en selvhypnotisk afspændingsform, som kaldes Autogen træning.

I 1986 blev jeg ansat som en del af et tværfagligt psykiatrisk team under Fyns amt, der havde til opgave at hjælpe kommunerne med at flytte deres langtidssyge psykiatriske patienter tilbage til f.eks bofællesskaber i kommunerne.

Jeg har arbejdet med psykotiske mennesker på et psykiatrisk plejehjem i København, ligesom jeg har arbejdet som Psykolog og underviser på en højskole.

I 1992 tog jeg til Norge og blev Psykolog på en korttidspsykiatrisk afdeling, ude i provinsen, 300 km nord for Bergen. Her var der tale om alle mulige psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Samtidig underviste jeg på en universitetshøjskole, i psykologi og psykiatri for musikterapistuderende.

Her mødte jeg min nuværende kone, som var underviser på studiet.

Min glæde for og ved Norge, kan du osse finde i form af de billeder der er lagt ind på hjemmesiden.

I 1994 var jeg tilbage i Odense, hvor jeg i to år var ansat i ungeafdelingen på Fyns Amts Behandlingscenter for unge stofmisbrugere.

I 1996 kom jeg til Sønderborg, hvor Sønderjyllands amt havde en kriserådgivning, for mennesker med psykiske lidelser. Det var især familie og ungdomsproblemer, som jeg arbejdede med her.

I 1999 blev jeg privatpraktiserende psykolog i Odense.

I første omgang som en del af Psykologhuset i Odense og siden november 2002 i min egen praksis.

Januar 2013 har jeg flyttet min praksis til Nr. Lyndelse lægehus.

 


Min indfaldsvinkel

Min indfaldsvinkel er integrativ eksistentialistisk. Læs mere her

Jeg har en master i eksistentiel Gestaltterapi, Emdr-terapeut, og videreuddannet indenfor Somatic Attachment Therapy. Jeg er specialist i Psykotraumatologi, dvs specialist i akutte traumer og senskader af barndomstraumer.

Jeg har mangeårig erfaring med meditation og bruger Mindfullness Meditation som et selvhjælpsorienteret supplement til Psykoterapien.

Phone:     (123) - 456 -7890

post@psykologkontoret.dk

Address:  PO Box, Street, City