EMDR - Traumebehandling

EMDR

Traumebehandling

Eye movement, desensitization and Reprocessing (EMDR) er en ny og meget virkningsfuld måde at arbejde med psykoterapi på.

Allerede nu har EMDR hjulpet henved en halv million mennesker i hele verden i alle aldre, i behandlingen af forskellige psykologiske lidelser.
Det er en psykoterapeutisk metode, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald,

overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fandt sted for uger eller endda år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer dvs. af invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre besværligheder, som gør livet svært at leve.

EMDR er også blevet anvendt til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, svær sorg, reaktioner på fysiske sygdomme og mange andre tilstande, som er forbundet med stærke følelser.

Indtil videre er det ikke videnskabeligt bevist, hvorfor EMDR-metoden virker. Til gengæld er der pålidelige undersøgelser, der viser at metoden virker og at virkningen er holdbar.

HÅNDTERING AF TRAUMER

 

I vort daglige liv anvender vi hjernen bl.a. til at tænke os om i almindelighed

og for at håndtere den stress, vi oplever, således at vi kan regulere vore følelser og vor selvopfattelse. Når vi oplever et traume, sættes vores egen formåen til at håndtere dette ofte ud af spil, og traumeoplevelsen kan lagres i vores bevidsthed på en måde, som gør det meget sværere at anvende vores almindelige ellers velfungerende forarbejdningsevne. Selv om vi ved, at en traumatisk hændelse fandt sted for længe siden, så bliver det umuligt for os at tænke på den uden at de følelser og andre fornemmelser (sansninger), atter aktiveres, sådan som vi oplevede det dengang, da hændelsen fandt sted.

 

Det er også almindeligt, at vi udvikler et negativt tankesæt om os selv, når vi forholder os til traumet, som f.eks.: det er min fejl eller jeg er værdiløs. Disse negative tanker om os selv kan også i andre situationer påvirke vores måde at tænke og føle på. EMDR har til opgave at aktivere og bearbejde den måde traumet påvirker os på i dag. EMDR metoden kan hjælpe til at mindske forstyrrelsen ved erindringsbillederne og følelserne, som er knyttet til selve traumet. Metoden kan hjælpe til at genkende og arbejde med de følelser og tanker, som kommer op i tilslutning til traumet. Og det kan hjælpe dig til at kunne tænke anderledes om dig selv i din forholden dig til traumet. Du kommer til at tale med din terapeut om dig selv i et forsøg på at forstå baggrunden for dine vanskeligheder og hvorledes disse påvirker dit nuværende liv. Denne forberedelse kan tage 1 til 2 behandlingssessioner. Hvis EMDR er en anbefalelsesværdig behandlingsmetode vil jeg forklare behandlingsproceduren for dig.

 

Hvis du bestemmer dig for at fortsætte behandlingen, vil du og jeg arbejde os frem til en beskrivelse af dine problemer, som omfatter et billede eller en forestilling, som repræsenterer den traumatiserende hændelse, din negative selvopfattelse i forhold til hændelsen, hvorledes du skulle foretrække at tænke om dig selv i forhold til hændelsen (en positiv opfattelse), de følelser som for dig er associerede til hændelsen, samt hvorledes disse følelser, som er associeret til hændelsen, mærkes i kroppen. Du skal derefter sætte værdi på graden af det ubehag, du føler, samt hvor sand den ønskede positive opfattelse er. På den måde kan dine fremskridt afspejles i løbet af behandlingen.


BEARBEJDNINGSFASEN

Efter at forberedelserne er tilendebragt, begynder selve bearbejdningsfasen i behandlingen ved at anvende øjenbevægelser eller en anden form for opmærksomhedsstimulering, f.eks benklap. En typisk EMDR-session tager mellem 60 og 90 minutter. Under denne del af behandlingen sidder terapeuten skråt overfor dig og tæt på dig. Terapeuten vil bede dig om at bringe det billede frem fra begivenheden, som føles mest forstyrrende sammen med den negative selvopfattelse (selverkendelse), følelsen og hvordan denne følelse mærkes i kroppen. Du skal så holde dette billede for dit indre øje, medens du med øjnene følger terapeutens fingre, som føres vandret frem og tilbage. Efter en serie på 30 - 50 øjenbevægelser (eller flere) beder terapeuten dig stoppe, tage en dyb indånding og så lægge mærke til og kort men så præcist som muligt at beskrive hvilke tanker, følelser og billeder, som nu er kommet frem. Almindeligvis vil terapeuten bede dig holde din opmærksomhed ved disse og derefter fortsætte med et nyt sæt øjenbevægelser.

 

Du vil komme til at fortsætte med øjenbevægelserne, holde pause og tænke på og mærke efter flere gange i løbet af behandlingsprocessen. Almindeligvis kommer du til at opleve forandringer af billederne, følelserne og forestillingerne eller kropsfornemmelserne imens processen er i gang.

Når dine tanker, følelser og forestillinger eller kropslige fornemmelser bliver mindre forstyrrende vil terapeuten bede dig bringe din positive selverkendelse frem og anvende øjenbevægelser til at hjælpe dig til at sammenføje dette nye positive sæt af tanker om dig selv med det oprindeligt forstyrrende billede.

Hvis du føler uro eller ubehag ved afslutningen af terapisessionen vil terapeuten hjælpe dig til at slappe af og forberede dig til det fortsatte arbejdet i den næste terapisession. 

Du og din terapeut vil sammen i løbet af 1 til 2 terapitimer finde frem til om behandlingen er effektiv for dig. I almindelighed er det svært at forudsige, hvor lang tid en EMDR-behandling kommer til at tage. Du kan komme til at opleve en vis lettelse i dine symptomer efter blot 1-6 gange. Alternativt kommer EMDR til at være en metode, som du og din terapeut anvender som en del af et længere terapiforløb.


VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE

 

Bearbejdningen af de traumatiske oplevelser med EMDR kan være følelsesmæssigt bevægende. På trods af, at der findes mange sikkerhedskontroller i processen, kan der blive tale om en meget intens oplevelse. Hver eneste terapitimes mål er, at du ved timens afslutning skal føle dig mindre urolig. Ind i mellem er det dog vanskeligt at bearbejde en svær problemstilling igennem selv på en 90 minutters session.

Hvis du fortsætter med at være urolig efter en behandlingssession og hvis dette fortsætter som et mønster, skal du underrette din terapeut herom i mellem sessionerne. I EMDR kan du komme til at huske hændelser eller dele af hændelser, som du forlods ikke havde tænkt på eller ikke havde associeret med det problem, som du er i gang med at arbejde med. Erindringer, som dukker op i sammenhæng med EMDR er hverken mere eller mindre eksakte end andre erindringer, som din hjerne frembringer, når du tænker på det passerede. Uanset erindringernes absolutte sandhed, så kan de have et vigtigt psykologisk indhold, som kan bearbejdes med EMDR.

 

Du skal ikke behandles med psykoterapi  inklusive EMDR  hvis dine livsbetingelser eller andre omstændigheder ikke tillader dig at arbejde trygt eller giver terapien mulighed for et betydningsfuldt resultat. Selvom EMDR kan give resultater på kort tid, er det nødvendigt at du forbereder dig på at kunne følge behandlingen fuldt ud.

 

Hvor vidt netop du er egnet til at få bearbejdet dine traumer gennem EMDR, vil fremgå af den første interviewfase af behandlingsforløbet.


Jørn Callesen       .