Integrativ eksistentiel terapi


Den eksistentielle gestaltterapi indgår for mig at se som et metodevalg, især overfor mennesker som har brug for at komme bedre i kontakt med deres følelser, som har tendens stil at intellektualisere dvs.fremmedgøre sig fra sig selv.

Mennesker med en relativ stærk psyke, men med et behov for at komme bedre i kontakt med sig selv, og derigennem lære at tage mere hensyn til sine egne behov.

Man kunne måske sige at den eksistentielle Gestaltterapi er den følelsesmæsigt direkte metode til personlig udvikling og coaching

 

Som terapeut er den eksistentielle metode, ikke kun en terapiform, men også en filosofisk holdningsmæssig beskrivelse, af mit forhold til verden og mine klienter, og at det er i kontaktfeltet, dvs. i relationen mellem mig og mine klienter, at muligheder kan opstå, og hvor det er min opgave som terapeut, at være med til at skabe nye muligheder for klienten.

Integrativ eksistentiel terapiFORDI DU OG DIT LIV SKAL TAGES PÅ ALVOR

 

Indenfor de eksistentielle terapiformer er jeg uddannet som Gestaltterapeut og har gennem mange år forsøgt at lære at forholde mig til kontakten i NUET.

Frits Perls har en kommentar omkring nuet, nemlig at det er det eneste tidspunkt der kan ske noget, dvs hvor du kan forandre dig:

Pointen er at fortiden kan du ikke lave om på for den har været, og fremtiden er ikke kommet endnu, så det eneste sted der kan ske noget er her og nu.

Det betyder at vægten er lagt på at forandring skal ske i selve kontakten med terapeuten her og nu og det er her at klienten skal eksperimentere med forandringer, og gennemføre det der skal til for at en blivende forandring kan finde sted.

Det betyder også at vægten er lagt på eksperimentering og følelsesbearbejdning i terapisessionen, mere end intellektuelle analyser af hvad der førte til dette eller hint.Bemærk at det ikke er det samme som at forståelsen ikke skal følge med.