Angst & depression

Angst og depression

ANGST opleves ofte som en fysisk sygdom. Mange oplever voldsomme symptomer hvor de tror de skal dø. De oplever svimmelhed, nogle besvimer får kvalme, synsforstyrrelser, åndedrætsbesvær, etc.

 

Hos lægen påvises det ofte at der ikke er noget fysisk, og så ligger konklusionen klar: "Det er nok noget psykisk".

Her det vigtigt at symptomerne tages alvorligt for det de er, og at man som patient forstår at angst er noget der kan arbejdes med.

 

I dag findes der professionelle metoder, der i kombination bliver til den behandling, som et ængsteligt menneske har brug for.

 

Følgevirkninger af angst kan være indskrænket råderum, dvs fobier, søvnbesvær, hukommelsesproblemer, koncentrations- og opmærksomhedsbesvær, ligesom store følelsesmæssige udsving.

 

Samtalerne med psykologen drejer sig først og fremmest om at få det menneske der oplever angst, til at forstå angstens symptomer og den følelsesmæssige logik, der kan tage magten fra én og opleves fysisk, og siden hen gennem øvelser at vise mod til at komme videre.

 

DEPRESSION ses idag mere og mere knyttet til udbrændthed og en slidssom livsstil, men kan også ofte være knyttet til tab og traumer.

Den slidsomme livstil er ofte knyttet til en perfektionsitisk indstilling eller personlighedstype, og her gælder det først og fremmest at få arbejdet med vedkommendes evne til at mærke og tage hensyn til egne behov, og øge evnen til at sætte sig selv i centrum for sit eget liv, før forpligtelserne og de andre.

Når Depression knyttes til tab og traumer, er det ofte hensigtsmæssigt at få bearbejdet disse traumer, for at se om det kan løsne "tungsindets og tristhedens åg".


Meditation, EMDR og medicin


Udviklingen inden for videnskabelig behandling af depression har især gjort fremskridt inden for 3 områder:

 

-MEDITATION har vist sig, også videnskabeligt, at være et

uvurderligt redskab, til skabelse af ro, overblik og

egenopmærksomhed på egne behov og stressreduktion.

-EMDR har som traumebehandlingsredskab, fornyet

traumebehandlingens effektivitet og gjort det til en helt anden

opgave end tidligere.

-MEDICIN kan være et nødvendigt redskab i behandlingen af

depression, men må efter min opfattelse ikke stå alene.

For nærmere beskrivelser: